De AED meet de scherpste medische waarden
Kan binnen 10 sec analyse uitvoeren én een schok toedienen
Aantal seconden voor shock (analyse + charge tijd)
Opmerkingen over schoktoediening
AED heeft pacemaker detectie
AED heeft een bewegingssensor tijdens de analyse


De AED meet de scherpste medische waarden

Alle AED ’s die te koop zijn, zijn goedgekeurd voor de Nederlandse markt. Gebruiksgemak van een AED staat voorop, de medische specificaties van een AED die u koopt zijn echter ook van groot belang voor een positief resultaat. Helaas voldoen niet alle AED ’s aan de hoogste medische normen en gaan niet alle fabrikanten mee in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AED ’s.

asystolie drempelwaarde
Een belangrijke medische specificatie is de de asystolie drempelwaarde. Voordat de AED het commando geeft om de shock toe te dienen, vindt er een analyse plaats bij het slachtoffer. Hierbij meet de AED de aan- of afwezigheid van hartactiviteit bij het slachtoffer. .

Hartactiviteit bij een slachtoffer wordt gemeten in MicroVolt (μV of mV) en wordt bepaald door de afstand tussen het Top en het Dal van de hartslag te meten. (sinus-ritme) Deze methode wordt de Top-Top meting genoemd.

Bij een hartstilstand of fibrillatie is de beweging van het hart minimaal en de te meten afstand dus zeer klein. Daarom is het belangrijk om een AED te kopen die de kleinste signalen van het hart nog voldoende kan interpreteren om aan te geven of een shock toegediend moet worden.

De beste AED’s kunnen een meting uitvoeren van minder dan 100 mV. Deze AED’s zijn positief beoordeeld in de AED vergelijker.

De Philips Heartstart HS-1 AED, Medtronic lifepak CR plus, de Cardiac Science Powerheart G3 plus en de Zoll AED plus voldoen aan de advies drempelwaarde.

De AED’s van Defibtech Lifeline, Heartsine Samaritan Pad 300 en CardiAid hebben een Asystolie detectiedrempel van 200 mV en voldoen hier dus niet aan.

AED kan binnen 10 seconden analyse uitvoeren en schok toedienen

Reanimatie helpt!
* (uit: richtlijnen Reanimatie 2010 in Nederland en België, door de Nederlandse Reanimatie Raad, januari 2011)

In grafische vorm ziet dit er als volgt uit:

De kans op overleven neemt aanzienijk toe wanneer de schok snel wordt toegediend. De Philip Heartstart HS-1 is de enige die onder de cruciale 10 seconden blijft.

Tijdens de analyse en het daaropvolgende opladen van de batterij, mag het slachtoffer niet aangeraakt worden. Dit betekent dat AED’s die meer dan 10 seconden nodig hebben voor analyse + de schok toediening zeer veel rendement verliezen.

Alleen de Philips Heartstart HS-1 AED beschikt over Quick Shock technologie en heeft slechts 8.1 seconden nodig voor de analyse + het opladen van de batterij Alle andere AED’s doen hier minimaal 15 seconden of langer over.

Aantal seconden tot shock (analyse + charge tijd)

Wanneer u een AED moet gebruiken, is het van cruciaal belang dat de AED snel is. Wanneer de AED is geactiveerd en de pads op correcte wijze zijn aangebracht bij het slachtoffer, begint de analysefase. In deze fase maakt de AED een analyse van het slachtoffer, voordat de shock wordt toegediend. Zoals beschreven bij Kan binnen 10 sec analyse uitvoeren én een schok toedienen is een snellere AED de beste AED.

Onderstaande grafiek laat het “aantal seconden voor de shock (analyse + batterij oplaadtijd)” van de diverse AED’s zien.

Overzicht van analyse en schoksnelheid van AED’s in seconden waarbij de Philips Heartstart HS-1 AED significant beter presteert.

Opmerkingen over schoktoediening

Het is de schok van de AED die het fibrilleren van het hart stopt, zodat het hart (na reanimatie) het bloed weer kan rondpompen. Maar wat is nu een goede schok?

In de afgelopen 15 jaar heeft de techniek veel ontwikkelingen doorgemaakt. Simpel samengevat is de status als volgt:

Een goede schok gaat het beste om met de volgende 2 onderdelen:

1) zo min mogelijk energie: hoe minder energie hoe minder kans op restschade aan het slachtoffer. De officiële ondergrens voor de eerste stroomstoot (NRR 25 maart 2009) is 150 joules. De AED die met 150 joules het hart weet te resetten, en bij volgende stroomstoten geen verhoging van de energie levels hoeft door te voeren is dus de beste AED.

2) ieder mens is anders: een “persoonlijke” schok is nodig om in elk individuele geval de juiste schok toe te dienen. Het postuur van een persoon levert bij analyse door de AED een weerstandswaarde op. Deze weerstand kan worden verwerkt in de schok. Alle AED’s werken met een bi-fase schok (2 korte schokken vanaf beide pads).

Bij het optimaliseren van de schok voor het gewicht (weerstand) van het slachtoffer kan nu op 2 manieren worden geoptimaliseerd;

  • Beide schokken van de bi-fase schok krijgen dezelfde tijdsduur (rechtlijnig schokprotocol)
  • Beide schokken van de bi-fase schok krijgen een aangepaste tijdsduur (dynamisch schokprotocol)

Onderzoek¹ laat zien dat een dynamisch schokprotocol het beste resultaat geeft

In onze vergelijking hebben AED’s met een maximale schok energie van 200 joules en een dynamisch schokprotocol de hoogste klassering. De AED’s van Philips, Heartsine, Cardiaid, Defibtech Lifeline en Medtronic voldoen aan deze combinatie.

¹ Santomauro M, Borrelli A, Ottaviano L, et al. Ital Heart J Suppl. 2004 Jan; 5(1 Suppl):36-43

AED heeft pacemaker detectie

Een pacemaker geeft een continu ideaal hartritme aan het hart af. Bij het analyseren van het hartritme door de AED kan deze denken dat het pacemaker ritme het echte hartritme is, en dus de werkelijke problemen van het hart over het hoofd zien. Een goede AED beschikt over pacemaker detectie. Hierbij worden de impulsen van de pacemaker uit de analyse verwijderd, en kijkt de AED naar het echte hart ritme.

Uit de handleiding van de Cardiac Science Powerheart G3 Plus AED: “De AED beschikt over een pacemaker-herkenning en -afwijzing. Bij sommige pacemakers kan de AED een defibrillatieschok echter afraden.”

AED heeft een bewegingssensor tijdens de analyse

De Analyse fase kan niet goed plaatsvinden wanneer het slachtoffer nog beweegt of wordt aangeraakt. De analyse zou dan foutieve informatie kunnen opnemen en verwerken. Dit kan betekenen dat de AED adviseert om geen schok toe te dienen terwijl dit niet juist is. Ook wordt de analyse van het slachtoffer onnodig verlengd, omdat een AED zonder bewegings sensor geen goede instructies aan de omstanders kan geven.

De Heartsine Samaritan® PAD 300 is de enige AED uit onze vergelijker die niet detecteert of de patient tijdens de hartanalyse per ongeluk wordt aangeraakt. De metingen kunnen dan vertraagd of foutief zijn

De overige AED ’s detecteren beweging van het slachtoffer tijdens de analyse, en geven omstanders opdracht het slachtoffer niet aan te raken.

Contact

Procardio
"Vlierstaete"
Vlierberg 4-5b
3755 BS Eemnes

T: +31-(0)35 - 33 33 515
24-uurs servicedienst: +31-(0)35 - 33 33 517
Website: www.procardio.nl
E-mail: info@procardio.nl

Over ons

Wij van Procardio zijn blij om te zien dat u opzoek bent naar een AED. Het kan namelijk ook u overkomen! Een familielid, vriend, collega of zelfs onbekende kan plotseling neervallen met een hartstilstand. Weet u hoe u dit slachtoffer het snelste kunt helpen? Elke minuut is namelijk cruciaal!

Lees meer